Brynild
Image

Produktkvalitet og matsikkerhet i Brynild

Våre produkter og prosesser skal til enhver tid tilfredsstille forbrukernes, kundenes og myndighetenes krav og forventninger til kvalitet og mattrygghet. Vårt mål er at forbruker skal oppleve at våre merkevarer er like hver gang, samt å ivareta forbrukernes helse på best mulig måte.
Mattrygghet, sporing og god merking har derfor høy prioritet og som et minimum følger vi offentlige anbefalinger og tilrådninger.
Vi vil føre et føre var-prinsipp i forhold til tilsetningsstoffer, fett, salt og sukker i produktutvikling og markedsføring. Vi vil til enhver tid føre lister som er offentlig tilgjengelige over de ingredienser og tilsetningsstoffer som vi ikke tillater brukt i våre produkter. Vi skal ha god merking av produktene, offentlige standarder er et minimum, slik at våre kunder kan ta gode valg. Vi følger myndighetenes krav når det gjelder genmodifiserte næringsmidler og –ingredienser.
Image
Nøtter er naturlige produkter med høyt innhold av nyttige næringsmidler. Vi skal påse at bearbeiding i minst mulig grad ødelegger dette.
BRCGS sertifisering

BRCGS sertifisering

BRCGS Global Food Safety Standarden leder an innen mattrygghet, og har satt standarden i over 20 år. Over 20 000 produksjonsanlegg i 130 land er sertifisert etter BRCGS Global Food Safety Standarden. Standarden utvikler seg hele tiden for å beskytte forbrukeren. Det er ekstremt viktig for Brynild å produsere og selge trygg mat, og vi har derfor valgt å være sertifisert etter BRCGS Global Standard for Food Safety, og er stolte av å fortelle at vi har vært sertifisert helt siden 2004.

The Rainforest Alliance

The Rainforest Alliance

Bærekraft er viktig for Brynild. Derfor samarbeider vi med the Rainforest Alliance. The Rainforest Alliance seal står for en bedre fremtid for mennesker og natur. Når du velger vår Rainforest Alliance Certified Kakao, kan du være trygg på at du støtter bønder som passer på arbeiderne sine og som beskytter naturressursene våre. The Rainforest Alliance er en internasjonal non-profit organisasjon som jobber for å skape en bedre fremtid for mennesker og natur.

Les mer om Rainforest Alliance på deres hjemmesider
Debio sertifisering

Debio sertifisering

I Norge er økologisk matproduksjon regulert av økologiforskriften. Denne er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, og er basert på EU-standarden for økologisk produksjon. Mattilsynet er tilsynsmyndighet, men har delegert ansvaret for dette tilsynet til Debio. Hvis Debio logoen er på produktet, er dette et bevis på at produktet er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Brynild har pr. i dag et produkt som er økologisk, og det er paranøtter fra Den Lille Nøttefabrikken.