Brynild
Image

Brynild er støttespiller for idrett og kultur

Som en del av det sosiale ansvaret Brynild har valgt å ta, er ønsket om å bidra til lokalsamfunnet ved å være en støttespiller og samarbeidspartner for kultur og idrett. Brynild ønsker å støtte aktiviteter som bidrar til felles opplevelser og positivt engasjement.
Som en hjørnesteinsbedrift med lange tradisjoner i Fredrikstad, har Brynild gjennom årtier støttet lokale lag og foreninger. Våre største partnere er fotballklubben FFK, hockeylaget Stjernen og Fredrikstad Skiklubb i tillegg til flere andre mindre samarbeid. Vi samarbeider også med kulturtiltak som for eksempel Månefestivalen og FestiHvaler.
Image
I tillegg støtter vi flere mindre og svært viktige aktører som gjør et stort sosialt arbeid i sitt nærområde.