Minde Sjokolade
Image

Konkurransevilkår «Vinn sjokolade for et helt år!»

Kampanjen arrangeres av: 

Brynild AS 

Mosseveien 1 

1610 Fredrikstad 


Kampanjeperiode:  

18.september-3.desember 2023 


Premie: 

Vinneren får et års forbruk av sjokolade og er definert til totalt 13 kg Minde Sjokolade (250g i totalt 52 uker). Det trekkes totalt tre tilfeldige vinnere i løpet av konkurranseperioden. 


Slik deltar du i Minde Sjokolades konkurranse: 

Gå til Minde Sjokolade sin facebook side og kommenter hvilket produkt fra Minde Sjokolade som er din favoritt: https://www.facebook.com/MindeSjokolade 


Hvem kan delta? 

For å delta i kampanjen må du være over 18 år og bosatt i Norge. Ansatte eller familiemedlemmer til ansatte hos arrangøren eller ansatte i selskaper som har vært involvert i planleggingen og utviklingen av denne kampanjen, kan ikke delta. Den samme personen kan bare vinne én gang. 


Slik blir vinneren plukket ut: 

Vinnerne av konkurransen trekkes tilfeldig, basert på alle som har lagt igjen en kommentar i kommentarfeltet. Det trekkes totalt 3 vinnere, som hver får et års forbruk av sjokolade (tilsvarer totalt 13 kg sjokolade). Vinnerne av konkurransen vil bli kontaktet via privat melding på facebook/messenger fra Minde Sjokolade sin facebook profil. Her vil man bli bedt om å oppgi adresseopplysninger samt kontaktopplysninger til dit premien skal leveres.  

Vi forbeholder oss retten til å trekke ny vinner hvis vinneren ikke svarer på facebook/messenger i løpet av 2 uker.  

Det er ikke mulig å bytte premien mot kontanter eller annet. Eventuell skatt på gevinstskatt må betales av vinneren. 

Premien blir sendt innen 4 uker fra mottatt adresseopplysninger. Levering skjer kun til adresser i Norge. Arrangøren er ikke ansvarlig for ekstra kostnader forårsaket av at mottakeren ikke henter pakken sin i tide. 


Aksept av vilkår og betingelser: 

Ved å delta i konkurransen aksepterer deltakeren konkurransereglene. Personer som deltar med upassende kommentarer eller forsøker å sabotere konkurransen, vil bli utestengt og ekskludert fra kampanjen. 


Personopplysninger: 

Minde Sjokolade vil kun be om personopplysninger som er nødvendig for å kontakte deltakerne og dele ut premiene. Innhentede personopplysninger vil kun bli benyttet til dette formål. Vinnerne vil kunne annonseres på Facebook-sidene til Minde Sjokolade og minde.no, presentert med fornavn og eventuelt by. Mottakelse av premie forutsetter at vinneren samtykker til dette.  

For mer informasjon om behandling av personopplysninger, se her: https://www.brynild.no/personvern 


Arrangøren forbeholder seg retten til: 

Ved behov oppdatere konkurransevilkårene under kampanjeperioden. Ved fortsettelse av deltakelse anses eventuelle endrede betingelser som godkjent. 

Når som helst kansellere eller forlenge denne kampanjen eller gjøre endringer i konkurransebetingelsene uten å pådra seg noe ansvar. 


Kontakt: 

Har du spørsmål om konkurransen, ta kontakt med oss via https://www.brynild.no/minde/kontakt 

Denne konkurransen er ikke arrangert eller administrert av facebook.