Brynild
Image

Brynilds arbeid med emballasje

Emballasjen vi benytter gjør en viktig jobb med å ta vare på produktene som er inni. Den sørger for ivaretagelse av mattrygghet, kvalitet, god holdbarhet, og bidrar derav til mindre matsvinn. Vi jobber systematisk med vår emballasje for at den, i tillegg til å ta vare på produktene, skal bli mer miljøvennlig!

For å få til dette jobber vi med flere retninger for optimering av emballasjen:


- Redusere materialbruk.

- Gjøre emballasjen gjenvinnbar der vi kan.

- Bruke allerede gjenvunnet materiale der vi kan.

- Bruke materialer fra fornybare ressurser der vi kan.

Emballasjeoptimering, og punktene overfor, gjelder ikke bare for emballasjen selve produktet du kjøper i butikken er pakket i, men også emballasjen vi benytter i produksjon og transport!

Vi har signert Plastløftet - et initiativ startet av Grønt Punkt Norge

Plastløftet er et tiltak som skal hjelpe norske bedrifter å nå EUs mål for plastemballasje i perioden 2025/2030. Vi har gjennom de siste årene sett konsekvensene av plastforsøpling i naturen. Det er derfor viktig at vi har gode systemer for å sikre at plast ikke kommer på avveie! Siden plast ofte kommer fra ikke-fornybare ressurser er det viktig at vi legger til rette for å bruke ressursene om igjen! Dette er avgjørende i overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi.

Brynild er medlem av Grønt Punkt

Gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge bidrar bedriftene til å finansiere innsamling og gjenvinning av emballasje. Dette gjennom å betale vederlag for den emballasjen som benyttes for å sette produkter på markedet. At emballasjen er merket med Grønt Punkt symbolet betyr ikke automatisk at materialet er gjenvinnbart, men viser at leverandøren tar ansvar for emballasjen i forhold til avfallshåndtering.

Brynild er medlem av Grønt Punkt

Brynild er medlem av Grønt Punkt

Gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge bidrar bedriftene til å finansiere innsamling og gjenvinning av emballasje. Dette gjennom å betale vederlag for den emballasjen som benyttes for å sette produkter på markedet. At emballasjen er merket med Grønt Punkt symbolet betyr ikke automatisk at materialet er gjenvinnbart, men viser at leverandøren tar ansvar for emballasjen i forhold til avfallshåndtering.

Les mer på Grønt Punkt sine nettsider
Vi har signert Plastløftet - et initiativ startet av Grønt Punkt Norge

Vi har signert Plastløftet - et initiativ startet av Grønt Punkt Norge

Plastløftet er et tiltak som skal hjelpe norske bedrifter å nå EUs mål for plastemballasje i perioden 2025/2030. Vi har gjennom de siste årene sett konsekvensene av plastforsøpling i naturen. Det er derfor viktig at vi har gode systemer for å sikre at plast ikke kommer på avveie! Siden plast ofte kommer fra ikke-fornybare ressurser er det viktig at vi legger til rette for å bruke ressursene om igjen! Dette er avgjørende i overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi.

Les mer om plastløftet her!
Hvorfor må noe av emballasjen kastes som restavfall?

Hvorfor må noe av emballasjen kastes som restavfall?

For noen av produktene våre er det å endre materiale en enkel oppgave, for andre er det mer utfordrende! Dette kommer an på hvordan produktene som er inni reagerer med lys, luft, fukt og i hvilken grad de tiltrekker seg smak fra omgivelsene. Alle disse tingene må vi vurdere nøye når vi velger emballasjematerialer! Noen ganger har emballasjen unike egenskaper for å ta vare på produktet, men er ikke godt egnet for gjenvinning. På bakgrunn av denne kompleksiteten vil du oppleve at noe av vår emballasje må sorteres som restavfall, men dette jobber vi med!

Sortering av emballasje etter at produktet er spist opp

For at emballasjen skal gjenvinnes er det viktig at den merkes riktig. Da kan du som forbruker sortere rett når den er tom.

Før du kaster den tomme emballasjen; se derfor etter disse merkene på baksiden. De gir informasjon om emballasjen skal sorteres som plast, papir/papp, eller som restavfall. Vi kan sammen sikre at emballasjen fra Brynild-produktene får mulighet til å bli nye produkter. Da må vi merke emballasjen riktig og gi deg mulighet til å sortere riktig. På denne måten kan de resirkuleres og bli til noe nytt.

Image
Brynild Seigmenn 200g -  Nå i gjenvinnbar emballasje!

Brynild Seigmenn 200g - Nå i gjenvinnbar emballasje!

04/10-2023

Gjennom Plastløftet målsetter vi å redusere bruken av plast, samt gjøre plastemballasjen mer egnet for kildesortering og gjenvinning.