Brynild
Image

SAMFUNNSANSVAR

Når vi skaper smaksgleder, etterlater vi også et miljøavtrykk. Dette avtrykket skal være så lite som mulig. Vi jobber med hele verdikjeden, fra jord til bord, og det gir oss en unik mulighet til å redusere vår påvirkning på jorda vår, omgivelsene og menneskene. Samfunnsansvar har stått høyt på agendaen vår i mange år, og vi har mye å være stolte av. Men vi vil gjøre mer. Vi jobber mot et mål om at samfunnsansvar og bærekraft skal være en del av alle beslutninger i Brynild. 

Nøtter som Nytter

Nøtter som Nytter

Det er summen av små og store tiltak vi i Den Lille Nøttefabrikken gjør for å ta større ansvar for mennesker og miljø - ute i verden og her hjemme.

Lær mer om Nøtter som Nytter
Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Vi er opptatt av å sikre forsvarlige arbeidsvilkår i hele vår verdikjede.

Les mer her
Emballasje

Emballasje

Om plastløftet, sortering av avfall og vårt arbeid med emballasje.

Lær mer om vår emballasje
Støttespiller for idrett og kultur

Støttespiller for idrett og kultur

Som en del av det sosiale ansvaret Brynild har valgt å ta, er ønsket om å bidra til lokalsamfunnet ved å være en støttespiller og samarbeidspartner for kultur og idrett.

Utforsk hvordan vi støtter lokalmiljøet
Produktkvalitet og matsikkerhet

Produktkvalitet og matsikkerhet

Våre produkter og prosesser skal til enhver tid tilfredsstille forbrukernes, kundenes og myndighetenes krav og forventninger til kvalitet og mattrygghet.

Mer om våre tiltak og sertifiseringer
Energi

Energi

Om vårt valg av energibærer og arbeid med å redusere fossilt energiforbruk.

Les mer her!