Sponsing

Brynild har lang historikk som støttespiller og samarbeidspartner for kultur og idrett, spesielt lokalt i Østfold. Vi har i dag tre store hovedsponsorater lokalt.

Sponsing FFK

Disse er:

  • Fredrikstad Fotballklubb
  • Stjernen Hockey
  • Fredrikstad Skiklubb


Ønsker ditt lag eller forening støtte?

Brynild ønsker å bidra til positiv samfunnsutvikling, først og fremst ved å samarbeide med lokale leverandører og større lokale lag og organisasjoner. Vi ønsker å støtte aktiviteter som bidrar til felles opplevelser og positivt engasjement. Lag og organisasjoner kan søke støtte fra Brynild, og vår søknadsfrist er 1. mars hvert år.

Søknader kan sendes til: sponsorater@brynild.no