Brynild

Brynild er støttespiller for idrett og kultur

Som en del av det sosiale ansvaret Brynild har valgt å ta, er ønsket om å bidra til lokalsamfunnet ved å være en støttespiller og samarbeidspartner for kultur og idrett. Vi ønsker å støtte aktiviteter som bidrar til felles opplevelser og positivt engasjement.

Vi er en hjørnesteinsbedrift med lange tradisjoner i Fredrikstad, og har gjennom årtier støttet lokale lag og foreninger. Våre største partnere er fotballklubben FFK, hockeylaget Stjernen og Fredrikstad Skiklubb i tillegg til flere andre mindre samarbeid. Vi samarbeider også med kulturtiltak som for eksempel Månefestivalen og FestiHvaler.

I tillegg støtter vi flere mindre, men like viktige aktører som gjør et sosialt arbeid i vårt nærområde.