Brynild
Image

Valg av energibærer og energiforbruk

Det er mye tanke og kjærlighet bak vår produksjonsprosess, og dette strekker seg også til hvordan vi henter energi til hjertet av Brynild, nemlig våre fabrikker.
Vår fabrikk i Fredrikstad avhenger av varme og damp for å kunne holde produksjonen i gang. Dette oppnår vi ved å anvende strøm (el-kjel) som vår primære energikilde. Mens fyring med olje og gass gir direkte CO2-utslipp, gir strøm kun indirekte utslipp, avhengig av produksjonsform.
I 2015 innførte vi målepunkter og digitalt oppfølgingssystem i fabrikken i Fredrikstad. Dette gjør det lettere for oss å gjennomføre analyser, og oppdage flere måter vi kan bli enda litt bedre på å redusere vårt energiforbruk.