Brynild
Image

Vi ønsker å lage GOD ETTERSMAK ved å være en ansvarlig arbeidsgiver og bidra til lokal verdiskapning


Som en hjørnesteinsbedrift og arbeidsgiver i våre lokalsamfunn, har vi et ansvar for å gi våre medarbeidere en trygg arbeidsplass for alle ansatte. Der de kan trives og utvikles, med like muligheter for alle. Vi bidrar vi til verdiskapning i kommunen, i tillegg til å støtte lokal idrett og kulturarbeid.