Brynild
Image

Vi tilrettelegger for GOD ETTERSMAK ved å sørge for mattrygghet, riktig kvalitet og gode ingredienser.


Vårt overordnede mål er å skape smaksgleder, og samtidig være oss bevisst på ansvaret for folkehelsen. Som matprodusent har vi et stort ansvar for at våre produkter produseres på en trygg måte. Kravene vi stiller til våre leverandører kan påvirke mattrygghet i hele verdikjeden. Våre produkter og prosesser skal til enhver tid tilfredsstille forbrukernes, kundenes og myndighetenes krav og forventninger til kvalitet og mattrygghet.