Brynild
Image

Vi sørger for GOD ETTERSMAK ved å redusere vårt klimafotavtrykk og bli mer sirkulære


Vi kan påvirke dette området direkte, gjennom vår produksjon og transport. Vi påvirker det også indirekte gjennom hvilke råvarer og emballasje vi velger å kjøpe inn. Ved å ha bedre kontroll på avtrykket vårt kan vi også målsette å redusere utslippene våre. Dette jobber vi med å kartlegge nå.