Brynild
Image

Vi skaper GOD ETTERSMAK når vi kan bidra til en ansvarlig og bærekraftig verdikjede 


Gjennom våre mange leverandører påvirker vi arbeidere og lokalmiljø i store deler av verden. Ved å velge gode leverandører og stille tydelige krav kan vi påvirke positivt. Åpenhet rundt arbeidet er en forutsetning for å lykkes.